2017-01-03

Zapytanie ofertowe

Remont pomieszczeń I piętro budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin

Ogłoszenie

 


Zakup i montaż wykładziny podłogowej w pomieszczeniach laboratorium, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej - budynek w Będzinie przy ul. Kościuszki 58

Ogłoszenie

 Wymiana drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - budynek w Będzinie ul. Kościuszki 58

Ogłoszenie

 


 

Remont instalacji elektrycznej w części pomieszczeń I piętra budynku budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej znajdującego się w Będzinie ul.  Kościuszki 58, 42-500 Będzin

 

Ogłoszenie

 


Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin”.

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

Załącznik do ogłoszenia (audyt energetyczny, ocena ornitologiczna, mapy).

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedłużenie terminu związania ofertą.

Przedłużenie terminu związania ofertą 25.08.2017 r.

 


 

Świadczenie usługi inspektora nadzoru w związku z realizacją zadania pn.:„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin”

Ogłoszenie

Wynik postępowania

 

Świadczenie usług koordynatora projektu pn.:„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58 42-500 Będzin” - NOWE 2017-04-19

 

Załączniki - forma edytowalna


Informacja z przeglądu ofert

 

Wystąpiła pomyłka pisarska niezgodna z założeniami zapytania ofertowego w Załączniku 1, punkt 5, w którym powinno być 8 godz. zamiast 20 godz.

 

Świadczenie usług koordynatora projektu pn.:„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58 42-500 Będzin” - NOWE

 

Świadczenie usług koordynatora projektu pn.:„Termomodernizację budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58 42-500 Będzin” -UNIEWAŻNIONE

 

Odpowiedzi na pytania zadane do postępowania pn.  : „Świadczenie usług koordynatora projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin”

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA nr POIS.01.03.01/ZP/ZO/U/38/2017 pn. „Świadczenie usług koordynatora projektu pn.:„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin”

 

ZAKOŃCZONE:

 

Sukcesywne dostawy filtrów i plastikowego sprzętu jednorazowego użytku dla laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej

 

Sukcesywne dostawy filtrów i plastikowego sprzętu jednorazowego użytku dla laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej - załączniki wersja edytowalna

 

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2017.01.13

 

Ogłoszenie wyników postępowania

 


 

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej

 

Odpowiedzi na pytania

 

Ogłoszenie wyników postępowania


Sukcesywne dostawy podłoży i testów do badań mikrobiologicznych dla laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej

 

Pakiety do postępowania w formie edytowalnej

 

Odpowiedzi na pytania 2017.01.10

Odpowiedzi na pytania 2017.01.11

Odpowiedzi na pytania 2017.01.12

 

Ogłoszenie wyników postępowania

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się